web analytics

„Użytkownicy Gmail nie mają żadnych podstaw prawnych żeby oczekiwać prywatności”

Pisałem o tym wielokrotnie, ale teraz to już jest oficjalne i urzędowe. Potwierdzone oficjalnym pismem prawników reprezentujących Google Inc przed sądem Północnej Kaliforni. Prywatność, albo Google. Wybór należy do ciebie.

Nawet w tak śmiesznym (z punktu widzenia prywatności obywatela) kraju jak USA wciąż podejmowane są próby zachowania resztek godności. Niestety – coraz częściej nieudane.

[…]